Logo

Projecten en Onderzoeken

Interim directeur-bestuurder

Sinds 1 november 2023 werk ik als interim directeur-bestuurder van het samenwerkingsverband Kop van Noord Holland PO. Dit samenwerkingsverband van meer dan 80 scholen loopt wat mij betreft voorop wat betreft inclusief onderwijs. Ik richt me de komende periode op het verder versterken hiervan, het dichter bij de scholen brengen van de jeugdhulp en het voorkomen van schoolmissers.

Projectleider Ouder- en Jeugdsteunpunt en passend onderwijs

Voor het Samenwerkingsverband VO Lelystad heb ik een ouder- en jeugdsteunpunt ingericht en heb ik als projectleider en onderzoeker de voorzieningen voor extra ondersteuning in beeld gebracht. Een van mooie voorbeelden van een stap richting inclusief onderwijs in deze regio vind ik de Leerroute op Porteum.Projectleider Maatwerkaanpak Kwetsbare Statushouders

In de maatwerkaanpak kwetsbare statushouders zet ik mijn kennis en ervaring met het bieden van maatwerk in voor Amsterdamse statushouders. De maatwerkaanpak richt zich op het bieden van groepsgerichte trainingen om statushouders die nog niet zo lang in Amsterdam zijn wat extra voorlichting en vaardigheden kunnen gebruiken, daarnaast onderzoek ik de mogelijkheden voor het bieden van individueel maatwerk. Deze opdracht doe ik voor de afdeling WPI van gemeente Amsterdam.

Presentatie Amsterdamse Verzuimaanpak voor de VO-raad

Erg leuk om op 4 februari 2021 de Amsterdamse Thuiszittersaanpak te presenteren voor de VO-Raad! Mocht je het terug willen kijken, dat kan met deze link (de Amsterdamse aanpak vanaf minuut 18:44).
In deze presentatie bespreek ik ook het Stappenplan verzuim dat ik samen met de betrokken partners ontwikkeld heb:
Stappenplan Verzuim definitief september 2020

Onderzoeker bij Het Onderzoekerscollectief

In Het Onderzoekscollectief verenigen zelfstandig onderzoekers binnen het sociaal domein zich. Je vindt ons op onze nieuwe website: https://www.hetonderzoekerscollectief.nl/. Onlangs – 18 juni 2020 – schreef ik met twee mede-onderzoekers van het collectief een artikel over armoede in het onderwijs.

Projectleiding Thuiszitters- en Verzuimaanpak Amsterdam

Voor de gemeente Amsterdam ben ik projectleider van de pilot verzuimaanpak in het primair onderwijs in Amsterdam, inhoudelijk adviseur van de gemeente Amsterdam wat betreft de samenwerking tussen de verschillende partners rondom thuiszittende leerlingen en voorzitter van het stedelijk escalatieoverleg rondom gestagneerde en complexe casuïstiek.

Hiervoor voerde ik – samen met Co de Custer – de projectleiding over het Doorbraakoverleg en de pilot rondom leerlingen die een periode in hun schoolloopbaan thuiszitten. De G4 stelt zich tot doel dat geen kind langer dan 3 maanden thuiszit zonder passend onderwijs- of zorgaanbod. Wij zijn in deze opdracht op zoek naar de elementen die voorwaardelijk zijn om leerlingen snel weer terug naar school te krijgen of een passend onderwijs- of zorgaanbod te bieden. Hoewel het ernstige materie is, is het een groot plezier om samen met het Programmateam Thuiszitters en de leerlingen en hun ouders te werken aan oplossingen om thuiszitten aan te pakken.

Onderzoek Studentenzorg MBO

Voor een grote MBO-instelling onderzocht ik de studentenzorg op een niveau 2 opleiding. Naast het bieden van goed onderwijs zijn loopbaanbegeleiders veel tijd kwijt met het ondersteunen van hun studenten. Zij zijn de spil in de studentenzorg en moeten vinger aan de pols houden bij doorverwijzing. Dit vergt een fikse tijdsinvestering. Mij is gevraagd te onderzoeken hoe de zorg aan studenten loopt en te analyseren welke (team)processen kunnen worden verbeterd om de zorg nog soepeler te laten verlopen.

Beleidsadviseur Burgerschap

Amsterdam is één van de meest diverse steden ter wereld. Het is een grote rijkdom om op te groeien tussen zoveel verschillende mensen met verschillende culturen maar het kan ook spanningen met zich meebrengen. Daarom is het belangrijk dat leerlingen al vroeg leren wat het betekent om samen te leven, wat scheiding van kerk en staat inhoudt, hoe je constructief met elkaar in debat kunt gaan. Goed burgerschapsonderwijs – met een Amsterdams randje – is hiervoor de aangewezen plaats.

Ik adviseer de gemeente Amsterdam met veel plezier over het vormgeven van het beleidsterrein burgerschap in het onderwijs. Ik wil leerlingen graag laten onderzoeken wat het betekent om Amsterdammer te zijn. Wat is er uniek en bijzonder aan? Wat delen wij met elkaar, wat zijn onze kernwaarden en in wat voor stad willen wij met elkaar wonen?

In burgerschapsonderwijs komen actuele thema’s zoals de aanslagen in Parijs en radicalisering in de klas samen met de leuke en stimulerende kanten van burgerschapsvorming. Om goed met elkaar samen te leven zijn allerlei vaardigheden van belang zoals inlevingsvermogen, kritisch denken, historisch besef, in staat zijn tot dialoog en samenwerking, het eigen gelijk kunnen relativeren en kunnen omgaan met afwijkende meningen en gedragingen. Tegelijk vraagt het ook van docenten om niet bang te zijn om moeilijke thema’s in de klas te bespreken.

Adviseur Passend Onderwijs

Vanaf 2014 zijn scholen in het primair en voortgezet onderwijs verantwoordelijk voor het bieden van passend onderwijs. Passend onderwijs is onderwijs op maat voor leerlingen die extra ondersteuning in het onderwijs nodig hebben. In samenwerking met Co de Custer van Eduquality heb ik een grote VO-school in Almere ondersteund bij het vormgeven van het schoolondersteuningsprofiel. Hierbij vind ik het van belang dat het opstellen van dit profiel gepaard gaat met de nodige veranderingen in het praten en denken over leerlingen en hun ondersteuningsbehoefte.

Projectleider Onze Nieuwe School

Het begon met een oproep van ouders: “Wij willen dat onze kinderen naar een school kunnen die aansluit bij hun wensen!”. In Amsterdam is dat niet zo vanzelfsprekend. Populaire scholen krijgen vaak meer aanmeldingen dan ze aankunnen waardoor leerlingen afhankelijk zijn van loting. Wethouder Kukenheim van Onderwijs begon daarom het innovatieve onderwijsproject “Onze Nieuwe School”. Iedereen met een goed idee voor een nieuwe school mocht dit indienen en de aandacht bleek overweldigend. Onze Nieuwe School is inmiddels op het punt dat de vier geselecteerde schoolmakers hard aan de slag zijn om hun school te realiseren. In 2016 ben ik als projectleider vanaf het begin met veel plezier betrokken geweest bij dit prachtige project en inmiddels heeft eenheel aantal van deze nieuwe scholen hun deuren geopend.

Zie voor meer informatie over dit project: . http://www.volkskrant.nl/binnenland/amsterdam-pioniert-met-schoolideeen~a4233490/

Onze Nieuwe School

Onderzoek Plusvoorzieningen

Sommige leerlingen hebben wat extra ondersteuning nodig op school om hun mogelijkheden optimaal te kunnen benutten. Voor deze leerlingen is de Plusvoorziening in het leven geroepen. Plusvoorzieningen zijn bedoeld als ondersteuning voor leerlingen die door omstandigheden extra aandacht en begeleiding nodig hebben om een startkwalificatie te behalen. De Plusvoorziening bestaan uit een gecombineerd programma van onderwijs, hulp, zorg en waar nodig arbeidsmarkttoeleiding. Voor de regio Amsterdam heb ik – in samenwerking met Yolanda Hoogtanders van Policy Productions – de Plusvoorzieningen in de regio Groot-Amsterdam in kaart gebracht en aanbevelingen gedaan voor borging van de Plusvoorzieningen naar te toekomst.

Copyright © 2015 Laura Thomassen