Logo

Home

Laura Thomassen

Na een aantal jaar onderzoeker en adviseur voor het brede sociaal domein te zijn geweest, heb ik mij de afgelopen jaren gespecialiseerd in onderwijsbeleid. Ik adviseer met veel plezier gemeenten, scholen en samenwerkingsverbanden bij het vormgeven en evalueren van hun beleid en ondersteun tevens bij de uitvoering.

Ik geef als interim projectleider of beleidsadviseur graag vorm aan vernieuwend beleid. Mijn stijl is participatief en enthousiasmerend. Als onderzoeker evalueer ik bestaand beleid en verken ik de mogelijkheden voor verbetering.

De projecten waaraan ik als projectmanager of beleidsadviseur werk, bevinden zich op uiteenlopende gebieden zoals onderwijsvernieuwing, passend onderwijs, burgerschap, taal en ouderbetrokkenheid.

De onderzoeken die ik doe zijn meestal gericht op de evaluatie van het beleid of het in kaart brengen van de praktijk. Voorbeelden hiervan zijn: een verbeteronderzoek naar studentenzorg in het MBO, evaluatieonderzoek naar Plusvoorzieningen in het MBO en voortgezet onderwijs en een onderzoek naar het belang van ouderbetrokkenheid in het voortgezet onderwijs.

 

 

Copyright © 2015 Laura Thomassen